ЗапорiжАудит
ЗапорiжАудит.Податки.Право
аудиторськi фiрми

Субота, 23.01.2021, 18:45

09.07.2013

Внесені зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку № 88

 Наказом Мінфіну України від 03.06.2013 р. № 574 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 р. за N 1057/23589) внесені деякі зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за N 168/704. Наказ досі не опубліковано.

  По-перше, у пункті 1.3 глави 1 слова та цифри "статтею 11 Закону України "Про мови в Україні" замінити словами "Законом України "Про засади державної мовної політики".

У зв’язку з цим постає питання стосовно можливості оформлення договорів та/або первинних бухгалтерських  документів на російської мові, насамперед при укладенні та виконанні угод з контрагентами із держав колишнього СРСР, в яких значною мірою використовується саме російська мова. Відмітимо, що таке питання виникало і раніше. Розглянемо це питання.

Статтею 18 Закону України «Про засади державної мовної політики», який вступив в законну силу з 10.08.2012 р.,  встановлено:

«1. В економічній і соціальній діяльності державних підприємств, установ та організацій основною мовою є державна мова, а також вільно використовуються російська та інші регіональні мови або мови меншин.

2. В економічній і соціальній діяльності об'єднань громадян, приватних підприємств, установ та організацій, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб вільно використовуються державна мова, регіональні мови або мови меншин, інші мови.

3. У внутрішніх правилах підприємств, установ та організацій будь-якої форми власності забороняється прийняття будь-яких положень, що виключають або обмежують у спілкуванні співробітників використання державної мови, російської, інших регіональних мов або мови меншин. В роботі підприємств можуть використовуватися й інші мови».

Згідно ст. 19 цього Закону «Мовами міжнародних договорів України, а також угод підприємств, установ і організацій України з підприємствами, установами та організаціями інших держав є державна мова і мова іншої сторони (сторін), якщо інше не передбачено самим міжнародним договором».

У ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», в якої встановлені вимоги до оформлення первинних документів, немає вимог щодо обов’язкового їх оформлення саме на державній мові. А після 10.08.2012 р. якщо і була б така вимога, то вона вже суперечила б вимогам Закону України «Про засади державної мовної політики».

Таким чином, після 10.08.2012 р. законних підстав для неможливості застосування російської мови при оформленні договорів та/або первинних бухгалтерських  документів немає. Єдиним документом, який по-іншому тлумачив це питання був вищезазначений наказ № 88 Мінфіну України. Але ж наказ міністерства не може суперечити вимогам закону. А з урахуванням вищевказаних статей Закону України «Про засади державної мовної політики» на підприємствах може вільно використовуватися не лише державна, а і інші мови. 

 Тому ми вважаємо, що документи з нерезидентом можуть бути складені російською мовою і це не повинно мати ніяких негативних наслідків.

 По-друге, у новій редакції викладені пункти 2.15 і 2.16 Положення, а саме:

"2.15. Первинні документи підлягають обов'язковій перевірці (в межах компетенції) працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, за формою і змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов'язкових реквізитів та відповідність господарської операції чинному законодавству у сфері бухгалтерського обліку, логічна ув'язка окремих показників.

 2.16. У разі виявлення невідповідності первинного документа вимогам законодавства у сфері бухгалтерського обліку такі документи з письмовим обґрунтуванням передаються керівнику підприємства, установи. До окремого письмового рішення керівника такі документи не приймаються до виконання".

У новій редакції цих пунктів звертає на себе увагу два моменти. Перше, у п 2.15 Положення додане уточнення «(в межах компетенції)». Це фактично означає, що від бухгалтера не можна вимагати виконання функцій, які йому не притаманні та не відповідають його кваліфікації, освіти та знанням. Друге, п.2.16 Положення відтепер вимагає більш жорсткого поводження бухгалтера у разі невідповідності первинного документа вимогам законодавства. Як це буде виконуватися на практиці та ще з урахуванням уточнення у п. 2.15 Положення - «(в межах компетенції)», мабуть залежить від конкретного бухгалтера та більш усього - від керівника підприємства. Але зрозуміло, що таке формулювання для принципового бухгалтера, який не хоче нести відповідальність за проведення сумнівних господарських операцій, дає можливість зняти з себе цю відповідальність, але навіть разом з роботою, якщо «принциповим» виявиться і керівник підприємства..  

Форма входу

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Rambler's Top100 Украинский портАл Запорожье. Городской портал.