ЗапорiжАудит
ЗапорiжАудит.Податки.Право
аудиторськi фiрми

Субота, 23.01.2021, 19:57

Материалы на актуальные темы:

Судова практика нового Верховного суду
Нарешті почав роботу новий Верховний суд, вірніше Касаційний адміністративний суд в складі Верховного суду. Перші рішення його датовані 16 січня 2018 р. На деякі з них звертаємо увагу платників податків. >>>

Зміни у порядку розгляду справ у адміністративних судах
15 грудня 2017 року набрали законної сили чергові зміни до процесуальних кодексів - господарського, кримінального та адміністративного >>>

Проект обращения к авторам законопроекта № 7142, к Верховной Раде Украины, к Президенту Украины
На Запорожском городском Координационном Совете по поддержке предпринимательства был рассмотрен законопроект № 7142 о внесении изменений в НКУ, авторами которого являются народный депутат от г. Запорожье Фролов Н.А. и другие. Этот законопроект вызвал в бизнес-среде активное недовольство, так как им в очередной раз власть попыталась усложнить жизнь малому бизнесу. >>>

Планы проверок на 2018 год
ГФС Украины обнародовала план проверок на 2018 год. Вы можете проверить по указанной ссылке, не запланирована ли на Вашем предприятии проверка в 2018 году >>>

Комментарии к законопроекту № 6776-Д
Верховная Рада приняла законопроект № 6776-Д, которым вносятся довольно многочисленные поправки к НКУ и который должен вступить в силу с 01.01.2018 г. >>>

Судова практика нереєстрації податкових накладних
Нажаль, вже непоодинокими є випадки дій фіскальної служби щодо не реєстрації податкових накладних. Це викликає судові спори щодо правомірності таких дій. >>>

ГФСУ «дает добро»
25.03.16 г. мы предупредили всех налогоплательщиков об опасности возникновения спорных ситуаций с налоговиками в связи с отсутствием в чеках на приобретение ГСМ на автозаправках отдельно распечатанного реквизита «акцизный налог», что является нарушением п. 2 Положения о форме и содержании расчетных документов, утв. приказом Минфина Украины от 21.01.16 г. № 13. >>>

Платникам податків загрожує чергова «халепа», на цей раз – акцизна
З 01.01.2016 р. в Україні відбулась чергова зміна податкового законодавства. Одним з елементів цих змін є зміна в оподаткуванні акцизним податком. Нажаль, ці зміни стосуються не лише суб’єктів господарювання, які виробляють чи реалізують підакцизні товари (у випадку, що розглядається – палива), а і усіх споживачів – юридичних осіб. Більш того, зміни у ПКУ вкупі зі змінами в інших нормативних актах можуть призвести (а на нашу думку – вже призвели) до зовсім небажаних наслідків практично для всіх юридичних осіб. Пояснимо, у чому річ та чому це сталося. >>>

Про дату виникнення права на податковий кредит
За нашою інформацією у деяких податкових інспекціях виникають прохання до платників податків подати уточнюючу декларацію з ПДВ у зв’язку з виявленням у базах даних розбіжностей між податковим зобов’язанням продавця та податковим кредитом покупця, які випливають при відвантаженні продавцем товару в одному податковому періоді та отриманні цього товару покупцем у наступному періоді. На нашу думку таке «прохання» податківців чревате негативними для покупця наслідками, враховуючи викладене >>>

Ніколи не здавайся - 2
Про застосування до підприємців штрафних санкцій за неоприбуткування готівки та правозастосування ст. 250 Господарського кодексу України >>>

Ніколи не здавайся!
Введення в 1998 році в Україні спрощеної системи оподаткування згідно Указу Президента України від 03.07.1998 р. № 727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» було прогресивним кроком, який надав можливість дійсно спростити для частини суб’єктів підприємництва взаємовідносини з контролюючими органами. Але >>>

Комментарии к изменениям в НКУ и другие законы в связи с налоговой реформой КМУ
Общее резюме: законопроекты № 5079 И № 5080 в предложенной редакции принимать нельзя >>>

О применении обычных цен
01.09.2013 г. вступили в законную силу изменения в Налоговый кодекс Украины (далее – НКУ), внесенные Законом от 04.07.2013 г. № 408-VII. Изменения коснулись принципов так называемого трансфертного ценообразования и механизма налогообложения контролируемых операций. Ранее (до 01.09.2013 г.) это называлось применением обычных цен в целях налогообложения. >>>

Щодо повернення переплати податків
Процедура повернення надміру сплачених податків регулюється ст. 43 ПКУ. Згідно п. 43.3 цієї статті «Обов'язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов'язання є подання платником податків заяви про таке повернення …». Заява на повернення повинна подаватися не пізніше 1095 днів з моменту виникнення переплати. П. 43.1 ст. 43 ПКУ також передбачено, що переплата повертається за умови відсутності у платника податків податкового боргу. Будь-яких інших умов для повернення помилково або зайво сплачених податків цієї статтею не вимагається. >>>

Про податкові перевірки, їх призначення, оформлення результатів та оскарження податкових повідомлень-рішень
Зі вступом в дію Податкового кодексу України дещо змінилися підходи податківців до перевірок підприємств та підприємців. Якщо раніше податківці більше уваги приділяли плановим документальним перевіркам, то в останні роки їхня увага переключилася на позапланові та серед них – невиїзні перевірки. >>>

Внесені зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку № 88
Наказом Мінфіну України від 03.06.2013 р. № 574 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 р. за N 1057/23589) внесені деякі зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за N 168/704. Наказ досі не опубліковано. >>>

Налоговая дала «отбой»?
В нашей статье «Возможна новая «халепа» с налоговыми накладными» мы высказали свое опасение относительно возможности возникновения споров между налоговиками и налогоплательщиками по поводу заполнения налоговых накладных с неправильным указанием названия продавца или покупателя (см. письмо ГНСУ от 15.01.2013 г. № 534/6/15-3115). В Единой базе налоговых знаний появилась консультация по данному вопросу, текст которой приводится >>>

Возможна новая «халепа» с налоговыми накладными
Лет 10-12 назад среди налоговиков было «модным» по результатам проверки снимать налоговый кредит, ссылаясь на незаполнение (неправильное заполнение) поставщиком некоторых реквизитов в налоговой накладной. Обычно это касалось случаев поставки услуг и проблем с графами «опись (номенклатура)», «количество (объем)» и «единица измерения». Хотя у налогоплательщиков возникали проблемы с проверяющими и по налоговым накладным, у которых были «недоліки» и в таких графах, как «налоговый номер продавца (или покупателя)», «местонахождение продавца (покупателя)», «наименование продавца (или покупателя)». К счастью, после нескольких лет принятия судами решений в пользу налоговых органов, судебная практика резко изменилась в пользу налогоплательщиков и последние годы налоговики в актах проверок такие вопросы практически не освещают. В судах заканчивается рассмотрение такой, достаточно редкой на сегодняшний день, категории споров. Однако мы вынуждены огорчить налогоплательщиков. >>>

Здравый смысл восторжествовал!
Споры вокруг взимания экологического налога за размещение отходов (ранее, до вступления в силу Налогового кодекса Украины – сбор за размещение отходов) существовали всегда. Проблема заключалась в крайне неудачных, если не сказать, - злонамеренных, формулировках терминов. >>>

Относительно либерализации налоговой политики
Либерализация означает смягчение. Налоговая политика, в свою очередь, состоит из тактики и стратегии. Таким образом, «либерализация налоговой политики» состоит из стратегических и тактических целей и средств уменьшения давления на налогоплательщиков.
Стратегическими целями являются уменьшение количества налогов и сборов, т.е. уменьшение объектов налогообложения, а также уменьшение ставок налогообложения. Средствами достижения таких целей является изменение законодательства.
К тактическим целям и средствам относится в первую очередь администрирование налогов. И здесь наиболее важным элементом является позиция налоговых органов, которые публично декларируют уважительное отношение к налогоплательщикам. К сожалению, практика это не всегда подтверждает. >>>

О проектах налоговых консультаций
ГНСУ подготовила ряд проектов обобщающих налоговых Консультаций, которые мы посчитали необходимым прокомментировать. В каком окончательном виде эти Консультации будут приняты, неизвестно. Однако в том виде как они подготовлены, некоторые из них принимать, по нашему мнению, нельзя. Наши замечания изложены далее >>>

Форма № 20-ОПП или «все при деле…»
В связи с принятием НКУ в ГНАУ был обновлен Порядок учета налогоплательщиков (приказ ГНАУ от 22.12.2010 г. № 979). В п. 1.4 данного Порядка определено, что налогоплательщик обязан встать на учет в соответствующих органах ГНС по основному и неосновному месту учета, уведомлять обо всех объектах налогообложения и объектах, связанных с налогообложением … Для этого предусмотрена форма № 20-ОПП >>>

Европейский суд по правам человека на защите прав украинских налогоплательщиков
12 лет назад при осуществлении судебной защиты одного из предприятий – налогоплательщиков мы обратили внимание суда на неправильную, по нашему мнению, практику взимания подоходного налога в Украине. Неправильность заключалась в том, что >>>

Форма входу

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Rambler's Top100 Украинский портАл Запорожье. Городской портал.